Dit waren de De Dion Bouton bussen uit de serie 50-54.
Bus 52 uit deze serie was inmiddels tot vrachtauto verbouwd, maar werd in 1931 nogmaals van een autobus-carrosserie voorzien, waarna de overige vier bussen volgden.52   M-16856 De Dion Bouton ’24 Verheul ’31 26 zitpl. 1931 1936  1)
53   M-20036 De Dion Bouton ’24 Verheul ’31 26 zitpl. 1931 1937  2)
54   M-20037 De Dion Bouton ’24 Verheul ’31 26 zitpl. 1931 1936  3)
1) =  Oorspronkelijk met carrosserie Bij ’t Vuur uit Arnhem. In 1928 verbouwd tot vrachtauto onder nr 32, in 1931 nieuwe Verheul  carrosserie en als bus 52 in dienst bij de G.O.S.M.
2) =  Oorspronkelijk met carrosserie Bij ’t Vuur uit Arnhem, en in 1931 voorzien van nieuwe Verheul carrosserie ten behoeve van de  G.O.S.M.
3) =  Oorspronkelijk met carrosserie voorzien van Pennock uit Den Haag, en in 1931 met nieuwe Verheul carrosserie t.b.v. G.O.S.M.

Geldersch - Overijselsche Stoomtramweg Maatschappij

Deel 2 van de door de G.T.M. overgenomen maatschappijen en bedrijven:

De Geldersch-Overijselsche Stoomtramweg Maatschappij

Reeds in 1881 bestonden er plannen tot de aanleg van een tramlijn van Deventer via Lochem naar Borculo.
De feestelijke opening van deze lijn volgde op 22 augustus 1885.
Op 7 juli 1884 werd reeds de G.O.S.M. te Lochem opgericht en op 8 november 1884 werd de heer J. van Asperen tot directeur der G.O.S.M. benoemd.
Wegens het aanvaarden van zijn benoeming tot handelsagent bij de H.S.M., legde hij zijn functie als directeur van de G.O.S.M. per 1 november 1890 neer en werd per 30 mei 1891 opgevolgd door de heer W.F. Lefeber, die ook als stationschef te Deventer bij de G.O.S.M. werkzaam was.
Lefeber trad op zijn beurt in 1931 af als directeur en werd opgevolgd door H.W. Sebbelee, die ook directeur was van de G.T.M.
Er ontstond een nauwere samenwerking, wat tot aanzienlijke bezuinigingen leidde.
De personen-tramdienst werd op 20 april 1931 vervangen door een autobusdienst en de tramlijn van Deventer naar Borculo werd in 1948 opgebroken, alleen het goederenvervoer vond nog plaats per tram.
De opening van de zogenaamde Twente-lijnen, o.a. met de lijn Doetinchem - Enschede, die de G.T.W. in 1937 open stelde, betekende dit voor de G.O.S.M. een aanzienlijke vooruitgang, mede door de goede aansluitingen in Borculo.
De G.O.S.M. heeft echter geen eigen autobus materieel in dienst gesteld, ondanks de verbussing van de tramlijn.
Wel zijn een drietal De Dion Bouton bussen van de G.T.M. gehuurd, die voorzien waren van G.O.S.M. opschriften.
             GTM 54 De Dion Bouton uit 1924 met een nieuwe Verheul carrosserie uit 1931

startpagina

terug

verder